Rozkładacz mas bitumicznych

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. zatrudni rozkładacza mas bitumicznych.