Kim jesteśmy?

2017-12::1513671354-usluga.png

Istniejemy dla Was...

  • + nowoczesne technologie
  • + profesjonalizm
  • + wykwalifikowana kadra

15 grudnia 2016 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowana została spółka Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (WPRD SA). Powstała ona z połączenia byłej Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie (spółka przejmująca) i byłego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. (spółka przejmowana).

Nowo powstały podmiot zachował formę prawną spółki przejmującej (spółka akcyjna) a jednocześnie (ze względu na dominujący przedmiot działalności) przyjął nazwę spółki przejmowanej. W ten sposób doszło do połączenia prawie 120-letniej tradycji byłej Elektrowni Chorzów i ponad sześćdziesięcioletnich doświadczeń w dziedzinie drogownictwa spółki WPRD w Katowicach.

Podstawowym rodzajem działalności spółki WPRD SA, prowadzonej przede wszystkim na terenie Województwa Śląskiego oraz  województw ościennych,  jest budowa, modernizacje i utrzymanie dróg kołowych, ulic i placów oraz obiektów mostowych, produkcja mas bitumicznych na wszystkie kategorie ruchu (w tym SMA) oraz mas na zimno typu „MATREX”, wykonywanie usług transportowych i sprzętowych, wykonywanie badań laboratoryjnych mas mineralno – bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.

Wyżej wymienione prace Spółka realizuje w oparciu o posiadany nowoczesny sprzęt drogowo – budowlany, specjalistyczne pojazdy samochodowe oraz wytwórnię mas bitumicznych typu AMMANN o wydajności 160 ton na godzinę. Wysoko wykwalifikowana kadra jest gwarantem wysokiej jakości i terminowości wykonania zlecanych zadań. Spółka z powodzeniem weszła na rynek usług na rzecz kolejnictwa realizując między innymi remonty dworców kolejowych, m.in. w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i Kędzierzynie Koźlu. Kierunek ten Spółka konsekwentnie rozwija, a wyrazem tego jest ambitny program rozwoju usług na rzecz kolei.

Drugim obszarem aktywności gospodarczej jest szeroko rozumiana elektroenergetyka. Samodzielnie  WPRD SA prowadzi, w oparciu o posiadaną stację 110 kV i sieć średnich napięć, dystrybucję energii elektrycznej. Natomiast we współpracy ze spółką zależną - Zakładem Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Białymstoku Sp. z o.o., wykorzystując posiadany zespół kompetentnych fachowców i wyposażenie, wykonuje usługi w zakresie budowy, modernizacji oraz remontów sieci i obiektów elektroenergetycznych, także wysokonapięciowych. Posiadane, ponad sześćdziesięcioletnie doświadczenie oraz otwartość na nowe wyzwania sprawiają, iż potrafimy sprostać nawet najbardziej specyficznym wymaganiom  klientów. Potwierdzeniem tego były otrzymane wyróżnienia, między innym Medal Europejski oraz Gazele Biznesu.

Zapraszamy do współpracy także w zakresie wynajmu powierzchni biurowych, socjalnych i magazynowych.

2016

 Połączenie spółek ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 (Spółka Przejmująca) i WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach ul. Miedziana 5 (Spółka Przejmowana).