Obszary działalności

2018-01::1515584090-drogi.png

budowa dróg

Podstawowym rodzajem działalności spółki WPRD SA, prowadzonej przede wszystkim na terenie Województwa Śląskiego oraz  województw ościennych,  jest budowa, modernizacje i utrzymanie dróg kołowych, ulic i placów oraz obiektów mostowych, produkcja mas bitumicznych na wszystkie kategorie ruchu (w tym SMA) oraz mas na zimno typu „MATREX”, wykonywanie usług transportowych i sprzętowych, wykonywanie badań laboratoryjnych mas mineralno – bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.

Wyżej wymienione prace Spółka realizuje w oparciu o posiadany nowoczesny sprzęt drogowo – budowlany, specjalistyczne pojazdy samochodowe oraz wytwórnię mas bitumicznych typu AMMANN o wydajności 160 ton na godzinę. Wysoko wykwalifikowana kadra jest gwarantem wysokiej jakości i terminowości wykonania zlecanych zadań. Spółka z powodzeniem weszła na rynek usług na rzecz kolejnictwa realizując między innymi remonty dworców kolejowych, m.in. w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i Kędzierzynie Koźlu. Kierunek ten Spółka konsekwentnie rozwija, a wyrazem tego jest ambitny program rozwoju usług na rzecz kolei.

2018-01::1515584090-mosty.png

kolejnictwo

WPRD SA z powodzeniem rozpoczęła działalność w dziedzinie usług na rzecz kolejnictwa . Realizujemy zadania w obszarze infrastruktury kolejowej takie jak: budowa , modernizacja i remonty torów , rozjazdów oraz przejazdów kolejowych wraz ze wzmocnieniem podtorza , a także bieżącym utrzymaniem nawierzchni kolejowej.

2018-01::1515584090-prad.png

energetyka

Samodzielnie  WPRD SA prowadzi, w oparciu o posiadaną stację 110 kV i sieć średnich napięć, dystrybucję energii elektrycznej. Natomiast we współpracy ze spółką zależną - Zakładem Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Białymstoku Sp. z o.o., wykorzystując posiadany zespół kompetentnych fachowców i wyposażenie, wykonuje usługi w zakresie budowy, modernizacji oraz remontów sieci i obiektów elektroenergetycznych, także wysokonapięciowych. Posiadane, ponad sześćdziesięcioletnie doświadczenie oraz otwartość na nowe wyzwania sprawiają, iż potrafimy sprostać nawet najbardziej specyficznym wymaganiom  klientów. Potwierdzeniem tego były otrzymane wyróżnienia, między innym Medal Europejski oraz Gazele Biznesu.