ZAPYTANIE OFERTOWE na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości przy ulicy Żelazna (teren byłej Huty Baildon) w Katowicach

Katowice, dnia 31.01.2022r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości przy ulicy Żelazna (teren byłej Huty Baildon) w Katowicach

 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w restrukturyzacji zaprasza do przedstawienia oferty na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości w Katowicach przy ulicy Żelaznej (teren byłej Huty Baildon)  dla której założona jest jedna księga wieczysta o numerze KA1K/00071698/9, gdzie prowadzona jest działalność dystrybucji energii elektrycznej OSDn oraz znajduje się kanalizacja deszczowa w rozbiciu na:

a)   działka 49/51 - znajduje się podstacja do przesyłu ee wraz z wyposażeniem

b)   działka 49/20 - znajduje się podstacja do przesyłu ee wraz z wyposażeniem

c)   działka 49/18 - znajduje się podstacja do przesyłu ee wraz z wyposażeniem

d)   działka 12/7 - znajduje się podstacja do przesyłu ee wraz z wyposażeniem

e)   działka 12/10 - znajduje się podstacja do przesyłu ee wraz z wyposażeniem

f)   działka 17/2 - znajduje się podstacja do przesyłu ee wraz z wyposażeniem

g)  działka  12/2 - znajduje się podstacja do przesyłu ee wraz z wyposażeniem

h)  działka 47/21 - znajduje się podstacja do przesyłu ee wraz z wyposażeniem

i)   działka 48/6

j)   działka 49/56 - znajduje się Stacja 110 kV do przesyłu ee wraz z wyposażeniem

k)  działka 49/56 - znajduje się Stacja transformatorowa do przesyłu ee wraz z wyposażeniem

l)   działka 49/56 - znajduje się budynek napraw transformatorów

m) działka 49/56 - znajduje się budynek socjalno -administracyjny

n)  sieć elektroenergetyczna

o)  kanalizacja deszczowa

 

Oferty mają określać:

1. Wszystkie czynniki cenowe (netto i brutto),

2. Termin rozpoczęcia wyceny,

3. Termin zakończenia wyceny,

 

4. Operat szacunkowy musi być w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz przesłany w formie elektronicznej na adres sekretariat@wprdsa.pl

5. Ważność oferty nie krócej niż do 31.03.2022 roku.

 

Podmiot biorący udział w postępowaniu musi mieć wszelkie niezbędne uprawnienia przewidziane prawem do sporządzenia wyceny.

Ewentualne pytania prosimy przesłać na adres sekretariat@wprdsa.pl

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie na adres Spółki z dopiskiem

„wycena nieruchomości przy ulicy Żelaznej w Katowicach (były teren Huty Baildon)  wraz z siecią dystrybucji energii elektrycznej"

Termin składania ofert 04.02.2022 r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Miedzianej 5 w Katowicach.

 

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png 31.01.22 ogł HB Treść ogłoszenia