ZAPYTANIE OFERTOWE na sporządzenie operatu szacunkowego Wytwórni Mas Bitumicznych przy ulicy Miedzianej 5 w Katowicach

Katowice, dnia 31.01.2022r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sporządzenie operatu szacunkowego Wytwórni Mas Bitumicznych przy ulicy Miedzianej 5 w Katowicach

 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w restrukturyzacji zaprasza do przedstawienia oferty na sporządzenie operatu szacunkowego Wytwórni Mas Bitumicznych  która znajduje się na działce 862/5 wraz z instalacją:

a)      Instalacja destruktu WMB,

b)      Instalacja dozowania destruktu na zimno WMB,

c)      Instalacja załadunkowa i wyładunkowa lepiszcza,

d)     Winda do WMB,

e)      Silos na mączkę

f)       Silos na pyły,

g)      Zbiornik paliwa

h)      i inne.

 

Oferty mają określać:

1. Wszystkie czynniki cenowe (netto i brutto),

2. Termin rozpoczęcia wyceny,

3. Termin zakończenia wyceny,

4. Operat szacunkowy musi być w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz przesłany w formie elektronicznej na adres sekretariat@wprdsa.pl

5. Ważność oferty nie krócej niż do 31.03.2022 roku.

 

Podmiot biorący udział w postępowaniu musi mieć wszelkie niezbędne uprawnienia przewidziane prawem do sporządzenia wyceny.

 

Ewentualne pytania prosimy przesłać na adres sekretariat@wprdsa.pl

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie  na adres Spółki z dopiskiem

„wycena Wytwórni Mas Bitumicznych  przy ulicy Miedzianej 5 w Katowicach”

Termin składania ofert 04.02.2022 r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Miedzianej 5 w Katowicach.

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png 31.01.22 ogł WMB Treść ogłoszenia