Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi sporządzenia wyceny ruchomości.

Zapytanie ofertowe

na świadczenie usługi sporządzenia wyceny ruchomości

 

I. Przedmiot przetargu

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Katowicach (40-321) Katowice, ul. Miedziana 5, zaprasza do przedstawienia ofert na świadczenie usługi sporządzenia wyceny ruchomości.                                                       

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jako zapytanie ofertowe.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sporządzenia wyceny ruchomości – maszyn, urządzeń i wyposażenia stanowiącego majątek spółki tj. świadczenie usługi.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać wycenę maszyn i urządzeń spółki wymienionych w  załączniku nr 1, w celu określenia wartości części majątku ruchomego w/w Spółki oraz w celu ich sprzedaży.

Prosimy o podanie w ofercie cen netto, oraz termin wykonania oferty.

 

IV. Termin składania ofert

Oferty można składać osobiście w siedzibie Spółki w pokoju 206 (Sekretariat) lub przesłać na adres Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. 40-321 Katowice, ul. Miedziana 5 lub wskazany adres e-mail sekretariat@wprdsa.pl w terminie do dnia 08 listopada 2021 r. do godziny 14.00. W przypadku przesłania oferty listownie liczy się data wpływu oferty  do Spółki. 

Ewentualne pytania prosimy przesłać na adres: sekretariat@wprdsa.pl.

Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi podmiotami.

Rozstrzygnięcie postepowania nastąpi w dniu 08 listopada 2021 r.

 

V. Inne warunki

Zamawiający preferuje rzeczoznawców z zakresu wyceny maszyn i urządzeń wpisanych na listy biegłych sądowych.

 

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png ZAPYTANIE OFERTOWE WYNENA RUCHOMOŚCI Treść ogłoszenia
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png ZAŁACZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Załącznik nr 1
Pobierz # Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 27.10.2021 Załącznik nr 1 -wersja edytowalna