Instalator kanalizacji

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. zatrudni instalatorów kanalizacji. 

Telefon kontaktowy 515268848 .