Biuletyn informacji publicznej

/assets/img/icons/bip.png

Przetargi /assets/img/icons/print.png

Tytuł dokumentu: Wyjaśnienia do ogłoszenia przetargowego z dnia 23 marca 2023 r. na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa -2

Katowice, 17 maja 2023 r.

 

Wyjaśnienia do ogłoszenia przetargowego z dnia 23 marca 2023 r. na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 

Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w restrukturyzacji, informuje, że w przetargu na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego w postaci ODDZIAŁU ENERGETYCZNEGO „BAILDON”, na którą składają się składniki niematerialne i materialne przeznaczone do prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji i obrotu energią elektryczną,  zadane zostały pytanie na które sformułowano następujące odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy zapis dotyczący wpłaty wadium należy traktować bezwzględnie jako wpływ na wskazany rachunek WPRD S.A. Czy wystarczy wykazanie, dyspozycji przelewu. Oferent nie powinien ponosić odpowiedzialności za harmonogram rozliczania przelewów w systemie bankowym. Ponadto czy możliwe jest zabezpieczenie wadium w innej formie np. gwarancji bankowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z ust. 19 ogłoszenia przetargowego bezwzględnym wymogiem postepowania przetargowego jest wpływ wadium na wskazany rachunek bankowy w wyznaczonym terminie (18 maja 2023 r. godz. 10.00).

Wadium wpłacone w innej formie niż gotówkowa oraz wadium opłacane przelewem na rachunek bankowym w którym dyspozycja zlecenia nastąpiła przed datą wpłaty wadium, a wpływ na wskazany rachunek bankowy, nastąpił po terminie wpłaty wadium, oznaczać będą brak uprawnienia do uczestnictwa w przetargu.

 

Autor dokumentu:

Data modyfikacji dokumentu: 2023-05-17 12:42:33

Ilość wyświetleń dokumentu: 475

Powrót do kategorii: Przetargi