14 | 01
2022

Nowe przetargi -sprzedaż ZCP

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zapytaniami ofertowymi w dziale przetargi

Ogłoszenia

Zaproszenie firmy audytorskich do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024

Przetargi

Sprzedaż majątku w postaci nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Chorzowie w sąsiedztwie ul.
Nowej
obszary działalności