Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej-2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na zakup energii elektrycznej na potrzeby sieci elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie Huty Baildon w Katowicach oraz na potrzeby własnew Chorzowie i Katowicach na rok 2021r.

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby sieci elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie Huty Baildon w Katowicach oraz na potrzeby własne w obiektach w Chorzowie i Katowicach.

2.    Specyfikacja zamówienia:

WPRD S.A. przyłączona jest do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. w sześciu punktach poboru energii elektrycznej, w tym 2 na napięciu 110 kV i 4 na napięciu 6 kV. Energia elektryczna pobierana jest w 3 lokalizacjach: 5 punktów poboru energii w Katowicach (2 x 110kV i 3 x 6kV) oraz 1 punkt poboru w Chorzowie (6kV). Pobór energii elektrycznej odbywa się w ok. 30 % w celu dalszej odsprzedaży, pozostała część energii zużywana jest na potrzeby własnej działalności gospodarczej, jako odbiorcy końcowego i na potrzeby strat sieciowych. Układy pomiarowo-rozliczeniowe są zmodernizowane na potrzeby przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. WPRD S.A. posiada zawartą rozdzieloną umowę dystrybucyjną.

3.    Oferta na sprzedaż energii elektrycznej powinna być sporządzona zgodnie z tabelą poniżej poprzez określenie ceny całodobowej energii elektrycznej tj. bez podziału na strefy:

  •  dla celów dalszej odsprzedaży (energia elektryczna „czarna” bez akcyzy) dla obiektów w Katowicach,
  •  na potrzeby własne w Chorzowie i Katowicach (energia elektryczna „kolorowa” bez akcyzy).

Pobór energii elektrycznej w poszczególnych strefach wynosi odpowiednio: 26% szczyt przedpołudniowy, 13% szczyt popołudniowy, 61% reszta doby. Ilościowe zamówienie planowanego poboru energii elektrycznej wynosi 4500 MWh, w tym 1350 MWh dla poboru na potrzeby dalszej odsprzedaży oraz 3150 MWh dla poboru na potrzeby własne. Oczekujemy przedstawienia oferty sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego tj. z uwzględnieniem kosztów obowiązującego zakupu i umorzenia wszystkich świadectw pochodzenia energii elektrycznej (obiekty w Chorzowie i Katowicach) oraz w celu dalszej odsprzedaży odbiorcom przyłączonym do naszej sieci elektroenergetycznej (obiekty w Katowicach). Ceny powinny być cenami netto nie zawierającymi podatku akcyzowego od energii elektrycznej.

4.      Preferowane przez nas jest zgłaszanie wyłącznie planów miesięcznych poboru energii elektrycznej. bez rozliczania odchyleń, natomiast nie jesteśmy obecnie zainteresowani zgłaszaniem grafików godzinowych.

5.      Oczekujemy przedstawienia oferty zawierającej minimum 30-dniowy termin płatności za zużytą energię elektryczną.

6.      Sprzedaż należy wykonać w terminie: rok 2021r. tj. okres od 01.01-31.12.2021r.

7.      Oferty należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 27.10.2020r. do godz. 13:00 na następujące adresy e-mail:

  •  a.szary@wprdsa.pl, tel. 603 922 290
  •  sekretariat@wprdsa.pl, tel. 32 3491600
  •  m.sopot@wprdsa.pl, tel. 697 092 200
  •  m.olesinska@wprdsa.pl, tel. 32 3491607
  •  j.swieca@wprdsa.pl, tel. 697 092 100

 

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png Zapytanie ofertowe EE na 2021 rok