Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2019 IRiESD

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. jako Operator Systemy Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje projekt Karty Aktualizacji nr 1/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne.

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png KOMUNIKAT 14.03.2019 R
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png PROJEKT KARTY AKTUALIZACJI NR 1-2019
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png WPRD_formularz_zglaszania_uwag_KA_IRiESD