Biuletyn informacji publicznej

/assets/img/icons/bip.png

Przetargi /assets/img/icons/print.png

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi kompleksowej skruszenia około 10 000 -15 000 [ton] materiału z budów -POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Wydłuża się termin złożenia oferty do 24.09.2021

Katowice, dnia 15.09.2021r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi kompleksowej skruszenia około 10 000 -15 000 [ton} materiału z budów

tj. beton, ziemia, fragmenty mas bitumicznych na terenie siedziby Spółki

 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna zaprasza do przedstawienia ofert na kompleksowe skruszenie i posegregowanie około 10 000 -15 000 [ton} materiału pozyskanego z budów tj. beton, ziemia, fragmenty mas bitumicznych w zakres który wchodzi:

1.      Załadunek,

2.      Kruszenie,

3.      Przesiewanie,

4.      Hałdowanie.

Materiał składowany jest w Katowicach. Proces kruszenia i segregacji może odbywać się na miejscu.

W ofercie można uwzględnić rozliczenie w materiałach po przesianiu do ponownego użytku na budowach.

Oferta powinna określać wszystkie czynniki cenowe (netto i brutto) związane z usługą, a także zawierać określenie terminu rozpoczęcia usługi.

Ewentualne pytania prosimy przesłać na adres sekretariat@wprdsa.pl

Oferty prosimy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „kruszenie-przesiewanie”.

Termin złożenia oferty: 22.09.2021r.  do godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Miedzianej 5 w Katowicach.

 

Autor dokumentu:

Data modyfikacji dokumentu: 2023-05-17 09:02:17

Ilość wyświetleń dokumentu: 783

Powrót do kategorii: Przetargi