Plan połączenia spółek

Mając na uwadze brzmienie art 500 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamiarem połączenia Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o. w Katowicach, niniejszym udostępnia się do publicznej wiadomości Plan Połączenia uzgodniony w dniu 24 listopada 2015 r pomiędzy Elektrownią Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie oraz Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Więcej dokumentów na stronie Elektrowni pod adresem http://elektrownia.chorzow.pl/

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png Plan Połączenia Plan połączenia
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png Załącznik nr 1 Załącznik nr 1
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png Załącznik nr 2 Załącznik nr 2
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png Załącznik nr 3 Załącznik nr 3
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png Załącznik nr 4 Załącznik nr 4
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png Załącznik nr 5 Załącznik nr 5
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png Załącznik nr 6 Załącznik nr 6
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png Załącznik nr 7 Załącznik nr 7