ZAPYTANIE OFERTOWE na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości przy ulicy Miedzianej 5 w Katowicach bez Wytwórni Mas Bitumicznych

Katowice, dnia 31.01.2022r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sporządzenie  operatu szacunkowego nieruchomości przy ulicy Miedzianej 5 w Katowicach bez Wytwórni Mas Bitumicznych

 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w restrukturyzacji zaprasza do przedstawienia ofert na sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości w Katowicach przy ulicy Miedzianej 5 bez Wytwórni Mas Bitumicznych dla której prowadzone są  księgi wieczyste:

1.  KA1K/00125109/8  – działka 926/5

- znajduje się budynek socjalno -biurowy,

- oraz inne instalacje.

2. KA1K/00056955/8  – działka 927/5,

- znajduje się budynek magazynowy,

- znajduje się budynek wagi samochodowej,

- znajduje się budynek halowy z rampami,

- znajduje się budynek na mączkę,

- znajdują się warsztaty remontowe,

- znajduje się wiata zadaszona na sprzęt,

- znajduje się plac składowy.

- oraz inne instalacje

3. KA1K/00125110/8  – działka 862/5,

- znajduje się budynek przemysłowy o powierzchni użytkowej 10 m².

 

Oferty mają określać:

1. Wszystkie czynniki cenowe (netto i brutto),

2. Termin rozpoczęcia wyceny,

3. Termin zakończenia wyceny,

 

4. Operat szacunkowy musi być w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz przesłany
            w formie elektronicznej na adres sekretariat@wprdsa.pl

5. Ważność oferty nie krócej niż do 31.03.2022 roku.

Podmiot biorący udział w postepowaniu musi mieć wszelkie niezbędne uprawnienia przewidziane prawem do sporządzenia wyceny.

Ewentualne pytania prosimy przesłać na adres sekretariat@wprdsa.pl

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie na adres Spółki z dopiskiem

     „wycena nieruchomości przy ulicy Miedzianej 5 w Katowicach bez Wytwórni Mas Bitumicznych”

Termin składania ofert 04.02.2022 r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy
ul. Miedzianej 5 w Katowicach.

 

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png 31.01.22 ogł. M5 Treść ogłoszenia