Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi kompleksowej skruszenia około 10 000 -15 000 [ton] materiału z budów

 

Katowice, dnia 22.11.2021r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na utylizację około 10 000 -15 000 [ton] materiału z budów tj. beton, ziemia, fragmenty mas bitumicznych na terenie siedziby Spółki

 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w restrukturyzacji zaprasza do przedstawienia ofert na utylizację około 10 000 -15 000 [ton] materiału pozyskanego z budów tj. beton, ziemia, fragmenty mas bitumicznych, w zakres który wchodzi:

1.      Wywóz odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przetwarzanie danego kodu odpadu.

2.      Wystawienie kart odpadów na wywieziony materiał z terenu przy ul. Miedziana 5 w Katowicach

 

Oferta powinna określać:

1. Wszystkie czynniki cenowe (netto i brutto) za jedną tonę związane z usługą,

2. Termin rozpoczęcia usługi.

3. Ważność oferty powinna być nie krócej niż do 31.01.2022 roku.

 

Ewentualne pytania prosimy przesłać na adres sekretariat@wprdsa.pl

Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach na adres Spółki z dopiskiem „utylizacja pryzmy”, bądź też na adres mailowy sekretariat@wprdsa.pl.

Termin składania ofert 03.12.2021 r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Miedzianej 5 w Katowicach

 

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png Ogłoszenie Treść ogłoszenia