zakup energii elektrycznej na potrzeby sieci elektroenergetycznych

Załącznik nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup energii elektrycznej na potrzeby sieci elektroenergetycznych

zlokalizowanych na terenie byłej Huty Baildon w Katowicach

oraz na potrzeby własne w Chorzowie i Katowicach na rok 2022r.

1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby sieci elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie byłej Huty Baildon w Katowicach oraz na potrzeby własne w obiektach
w Chorzowie i Katowicach.

2.    Specyfikacja zamówienia:

WPRD S.A. przyłączona jest do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. w sześciu punktach poboru energii elektrycznej, w tym 2 na napięciu 110 kV i 4 na napięciu 6 kV. Energia elektryczna pobierana jest w 3 lokalizacjach: 5 punktów poboru energii w Katowicach (2 x 110kV
i 3 x 6kV) oraz 1 punkt poboru w Chorzowie (6kV). Pobór energii elektrycznej odbywa się
w ok. 25 % w celu dalszej odsprzedaży, pozostała część energii zużywana jest na potrzeby własnej działalności gospodarczej, jako odbiorcy końcowego i na potrzeby strat sieciowych. Układy pomiarowo-rozliczeniowe są zmodernizowane na potrzeby przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. WPRD S.A. posiada zawartą rozdzieloną umowę dystrybucyjną.

3.    Oferta na sprzedaż energii elektrycznej powinna być sporządzona zgodnie z tabelą poniżej poprzez określenie ceny całodobowej energii elektrycznej tj. bez podziału na strefy:

  • dla celów dalszej odsprzedaży (energia elektryczna „czarna” bez akcyzy) dla obiektów
    w Katowicach,
  • na potrzeby własne w Chorzowie i Katowicach (energia elektryczna „kolorowa” bez akcyzy).

Pobór energii elektrycznej w poszczególnych strefach wynosi odpowiednio: 25% szczyt przedpołudniowy, 14% szczyt popołudniowy, 61% reszta doby. Ilościowe zamówienie planowanego poboru energii elektrycznej wynosi 2800 MWh, w tym 700 MWh dla poboru
na potrzeby dalszej odsprzedaży oraz 2100 MWh dla poboru na potrzeby własne. Oczekujemy przedstawienia oferty sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego tj. z uwzględnieniem kosztów obowiązującego zakupu i umorzenia wszystkich świadectw pochodzenia energii elektrycznej (obiekty w Chorzowie i Katowicach) oraz w celu dalszej odsprzedaży odbiorcom przyłączonym do naszej sieci elektroenergetycznej (obiekty w Katowicach). Ceny powinny być cenami netto nie zawierającymi podatku akcyzowego od energii elektrycznej.

4.      Oczekujemy przedstawienia oferty zawierającej minimum 30-dniowy termin płatności za zużytą energię elektryczną.

5.      Sprzedaż należy wykonać w terminie: rok 2022r. tj. okres od 01.01-31.12.2022r.

6.      Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na następujące adresy e-mail:

  • a.szary@wprdsa.pl, tel. 603 922 290
  • sekretariat@wprdsa.pl, tel. 32 3491600
  • m.sopot@wprdsa.pl, tel. 697 092 200
  • m.olesinska@wprdsa.pl, tel. 32 3491607
  • j.swieca@wprdsa.pl, tel. 697 092 100

7.      Tabela zestawienia cenowego:


Oferty zakupu energii elektrycznej przesłać drogą elektroniczną na jeden z adresów w zapytaniu do dnia 16.11.2021 do godz. 12.00.

Odpowiedź na ofertę, przyjmujemy będzie w dniu 17.11.2021 do godz. 12.00.
 

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png 4 05 11 Zakup energii Treść ogłoszenia
Pobierz /assets/img/icons/files/docx.png Tabela1 Tabela zestawienia cenowego