DLA WIERZYCIELI !!!

                                                                                           Katowice, dnia 25 październik 2021r.

Wierzyciele

Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A.

w Katowicach

Szanowni Państwo,

mając na uwadze zobowiązania Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. wobec Państwa informujemy, że – wobec braku dotychczas decyzji z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., co do udzielenia Spółce wnioskowanej w kwietniu tego roku pożyczki –  Zarząd podjął dodatkowe działania pozyskania środków finansowych na poczet spłaty. W tym celu Spółka rozpoczęła proces komercjalizacji zbędnego majątku, w tym przeznaczyła na sprzedaż nieruchomości położone w Katowicach przy ul. Miedzianej.  Na przedmiotową sprzedaż zostały już uzyskane wszelkie konieczne zgody, w tym zgoda Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Całość pozyskanych środków finansowych ze sprzedaży zbędnego majątku Spółki zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań, w tym również Państwa należności.

Szczegóły udostępnione są na stronie: http://wprdsa.pl/aktualnosc/181/sprzedaz-nieruchomosci-w-katowicach-przy-ul-miedzianej-5

WPRD S.A.  widząc możliwość kontynuowania działalności, podejmuje także inicjatywy w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, które – mamy nadzieję - pozwolą nie tylko na spłatę zobowiązań, ale również odbudowanie zaufania i odzyskanie dawnej pozycji na rynku.

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png WIERZYCIELE WPRD S.A._25.10.2021 R Treść ogłoszenia