Opłata mocowa w 2023 roku

Stawka opłaty mocowej zgodnie z komunikatem Urzędu Regulacji Energetyki nr 43/2022
z dnia 30.09.2022 r. w wysokości:

1. 2,38 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy, zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej,
2. 5,72 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy, zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej,
3. 9,54 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy, zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej,
4. 13,35 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy, zużywających rocznie powyżej 2800 kWh energii elektrycznej,

0,1024 zł/kWh – w odniesieniu do odbiorców końcowych innych niż określonych
w art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854 ze zm.).