Stawka opłaty OZE na rok 2023

Stawka opłaty OZE, zgodnie z komunikatem Urzędu Regulacji Energetyki nr 50/2022 z dnia 25.11.2022 r. w wysokości 0,00 zł/MWh