Dla Akcjonariuszy

 


Katowice, 25.11.2020 r.

 DN/ 798  /2020

Akcjonariusze

WPRD S.A.

 

WEZWANIE V

 

Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w Katowicach informuje, że w związku z wprowadzeniem z dniem 1 marca 2021 roku obowiązku dematerializacji akcji i utworzeniem rejestru akcjonariuszy, zobowiązany jest do pięciokrotnego wezwania wszystkich akcjonariuszy do złożenia w siedzibie spółki dokumentów akcji.

W związku z powyższym, Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach, wzywa po raz piąty akcjonariuszy, którzy nie złożyli odcinków zbiorowych akcji do ich złożenia w siedzibie spółki. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Katowicach
przy ul. Miedzianej 5.

Brak złożenia odcinków zbiorowych akcji przez akcjonariuszy, którzy ich jeszcze nie złożyli, oznaczać będzie utratę ważności przez dokument akcji po 1 marca 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798).

 


Katowice, 04.11.2020 r.

DN/    742         /2020

 

Akcjonariusze

WPRD S.A.

 

 

WEZWANIE IV

 

Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w Katowicach informuje, że w związku z wprowadzeniem z dniem 1 marca 2021 roku obowiązku dematerializacji akcji i utworzeniem rejestru akcjonariuszy, zobowiązany jest do pięciokrotnego wezwania wszystkich akcjonariuszy do złożenia w siedzibie spółki dokumentów akcji.

W związku z powyższym, Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach, wzywa po raz czwarty akcjonariuszy, którzy nie złożyli odcinków zbiorowych akcji do ich złożenia w siedzibie spółki. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Katowicach przy ul. Miedzianej 5.

Brak złożenia odcinków zbiorowych akcji przez akcjonariuszy, którzy ich jeszcze nie złożyli, oznaczać będzie utratę ważności przez dokument akcji po 1 marca 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798).

W załączeniu (stopka strony) przekazujemy druk zgody na ujawnienie adresu e-mail Akcjonariusza, prosimy o czytelne wypełnienie i zwrot na adres WPRD S.A., ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice.

 


Katowice, 19.10.2020 r.

DN/  665   /2020

 

Akcjonariusze

WPRD S.A.

  

WEZWANIE

 

Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w Katowicach informuje, że w związku z wprowadzeniem z dniem 1 marca 2021 roku obowiązku dematerializacji akcji i utworzeniem rejestru akcjonariuszy, zobowiązany jest do pięciokrotnego wezwania wszystkich akcjonariuszy do złożenia w siedzibie spółki dokumentów akcji.

W związku z powyższym, Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach, wzywa po raz trzeci akcjonariuszy, którzy nie złożyli odcinków zbiorowych akcji do ich złożenia w siedzibie spółki. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Katowicach
przy ul. Miedzianej 5.

Brak złożenia odcinków zbiorowych akcji przez akcjonariuszy, którzy ich jeszcze nie złożyli, oznaczać będzie utratę ważności przez dokument akcji po 1 marca 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798).

 


 Katowice, 05.10.2020 r.

DN/  619   /2020

Akcjonariusze

WPRD S.A.

 

WEZWANIE

 

Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w Katowicach informuje, że w związku z wprowadzeniem z dniem 1 marca 2021 roku obowiązku dematerializacji akcji i utworzeniem rejestru akcjonariuszy, zobowiązany jest do pięciokrotnego wezwania wszystkich akcjonariuszy do złożenia w siedzibie spółki dokumentów akcji.

W związku z powyższym, Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach, wzywa po raz drugi akcjonariuszy, którzy nie złożyli odcinków zbiorowych akcji do ich złożenia w siedzibie spółki. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Katowicach przy ul. Miedzianej 5.

Brak złożenia odcinków zbiorowych akcji przez akcjonariuszy, którzy ich jeszcze nie złożyli, oznaczać będzie utratę ważności przez dokument akcji po 1 marca 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798). 

 


Katowice, dnia 30.09.2020 r.

 DN/  611 /2020

 

Akcjonariusze

WPRD S.A.

 

 

Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000079827,

zwołuje na dzień 15 października 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie

w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych przy ul. Krucza 36/Wspólna 6, sala nr 26 o godz. 12.00.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej na prawach użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Katowicach przy ul. Miedzianej.
  5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się do wglądu w siedzibie Spółki w dni robocze od godz. 9:00 do 14:00.


Katowice, 21.09.2020 r.

 DN/ 583 /2020

 

Akcjonariusze

WPRD S.A.

 

 

WEZWANIE

 

Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w Katowicach informuje, że w związku z wprowadzeniem z dniem 1 marca 2021 roku obowiązku dematerializacji akcji i utworzeniem rejestru akcjonariuszy, zobowiązany jest do pięciokrotnego wezwania wszystkich akcjonariuszy do złożenia w siedzibie spółki dokumentów akcji.

W związku z powyższym, Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach, wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy, którzy nie złożyli odcinków zbiorowych akcji do ich złożenia w siedzibie spółki. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Katowicach
przy ul. Miedzianej 5.

Brak złożenia odcinków zbiorowych akcji przez akcjonariuszy, którzy ich jeszcze nie złożyli, oznaczać będzie utratę ważności przez dokument akcji po 1 marca 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798).

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png PIĄTE wezwanie AKCJONARIUSZE
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png zgoda na ujawnienie adresu e-mail