Kierownik budowy

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach zatrudni kierowników budowy

Wymagania:

 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.
 • Doświadczenie w prowadzeniu robót drogowych minimum 3 letnie
 • Doświadczenie nad całościową organizacją robót drogowych tj:
  - nadzór nad podwykonawcami wykonującymi np. bruki, kanalizacje itp.
  - umiejętność wykonywania podbudów,
  - umiejętność wykonywania nawierzchni asfaltowych,
  - uczestnictwo w kontaktach z Inwestorami, inspektorami itp.
 • Obsługa niwelatora
 • Obsługa podstawowych programów informatycznych
 • Prawo jazdy kat. B
  Telefon kontaktowy:  532 741 453.