Ogłoszenie 1. Świadczenie usług transportowych.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług transportowych związanych z:

  • Przewozem kruszyw na trasie Siewierz - Katowice
  • Przewozem kruszyw na trasie Olkusz - Katowice
  • Transportem masy
  • Pracę samochodem w rozliczeniu godzinowym

W ofercie należy określić termin płatności za wykonywane usługi transportowe.
Termin złożenia oferty do 15.06.2017 roku na adres:

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  S.A.  40 – 321 Katowice ul. Miedziana 5

lub e-mail: sekretariat@wprdsa.pl