Odpowiedzi na zapytania dot. sprzedaży nieruchomości -Miedziana 5

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: drugiego postępowania sprzedaży NIERUCHOMOŚCI w KATOWICACH przy ulicy MIEDZIANEJ

 

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH S.A. w restrukturyzacji Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

na zapytania potencjalnych nabywców Spółka udziela informacji:

1.  Okres ustanowienia służebności (nieokreślony, określony – na jaki czas) – nieruchomości nie posiada uregulowanego dostępu do drogi publicznej, korzysta obecnie z umowy najmu drogi.

2.  Ograniczenia w korzystaniu z drogi wynikające z umowy – możliwość wypowiedzenia umowy.

3.  Opłaty wynikające z umowy – informacja stanowi Tajemnicę przedsiębiorstwa i może zostać ujawniona po zawarciu umowy o zachowaniu poufności.

4.  Inne warunki istotne z punktu widzenia potencjalnego nabywcy – zapraszamy do oględzin nieruchomości, wskazujemy na obecność linii średniego napięcia  w części nieruchomości. Możliwość zagospodarowania terenu została uwzględniona w koncepcjach architektonicznych załączonych w ogłoszeniu o sprzedaży nieruchomości.

5.  W treści ogłoszenia zawarto informację o obowiązujących umowach najmu zawartych na nieruchomości – czego dotyczą, na jaki czas zostały zawarte i z jakim okresem wypowiedzenia - informacja stanowi Tajemnicę przedsiębiorstwa i może zostać ujawniona po zawarciu umowy o zachowaniu poufności.

6.  Prośba o przesłanie zestawienia kosztów utrzymania nieruchomości, w szczególności wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste (kiedy ostatnia aktualizacja opłaty)

a)    Opłata za użytkowanie wieczyste – 100,6 tyś zł (ost. aktualizacja opłaty marzec 2017 r)

b)    Podatek od nieruchomości – 166,0 tyś zł

7.  Proszę o potwierdzenie czy nieruchomość ma uregulowany stan prawny? – według naszej najlepszej wiedzy nieruchomość posiada uregulowany stan prawny.

8.  Czy dla przedmiotowej nieruchomości występowano z wnioskiem o Decyzję o warunkach zabudowy? – nie występowano z wnioskiem o decyzję o warunkach zabudowy

9.  Czy posiadają Państwo badania gruntu?

     a) odnośnie posadowienia budynków

     b) skażenia gruntu

Posiadane wyniki badań geochemicznych firmy PROGEO znajdują się jako załącznik nr 16 do ogłoszenia o drugim postępowaniu sprzedaży nieruchomości.

 

Innych pytań nie odnotowano.

Katowice, 18 listopada 2021r.