Zapytanie ofertowe na zakup maseczek ochronnych, rękawiczek gumowych ochronnych, płynu do dezynfekcji przeciw COVID-19

 

Katowice, dnia 19.10.2021r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup: maseczek ochronnych, rękawiczek gumowych ochronnych,
płynu do dezynfekcji przeciw COVID-19

 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna zaprasza
do przedstawienia ofert na zakup: maseczek ochronnych, rękawiczek gumowych ochronnych,
płynu do dezynfekcji przeciw COVID-19.

1.     Oferty mogą być za zakup łącznie wszystkich produktów lub osobno na każdy środek ochronny.

2.     W ofercie dotyczącym maseczek, powinna być informacja czy są jednorazowe lub wielokrotnego użycia,

3.     Mocowane maseczek ma być na gumkach.

4.     Minimalny zakup maseczek tj. 150 [szt.]

5.     Minimalny zakup rękawiczek gumowych ochronnych rozmiar L tj. 100 [szt.]

6.     Minimalny zakup płynu dezynfekującego tj. 4 opakowania po 5[litrów]

7.     Należy określić formę płatności.

8.     Należy określić czas dostawy od otrzymania zlecenia.

9.     Wszystkie produkty w/w wymienione  muszą spełniać normy, atesty, certyfikaty.

10.  Ewentualne pytania prosimy przesłać na adres m.sopot@wprdsa.pl

11.  Oferta musi być podpisana zgodnie z reprezentacją lub pełnomocnictwem.

12.  Oferty prosimy przesłać na adres e-mailowy w/w 26.10.2021 do godz. 12.00.

 

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png 22.10 Srodki ochronne zo Treść ogłoszenia