Wybór Prezesa Zarządu WPRD SA

W dniu 26.02.2021 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru Pana Tomasza Barski na stanowisko Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z dniem 01.03.2021 roku.