Stawka opłaty OZE na rok 2021

Stawka opłaty OZE, zgodnie z komunikatem Urzędu Regulacji Energetyki nr 62/2020 z dnia 27.11.2020r. w wysokości 2,20 zł/MWh, na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r., poz. 261, z późn. zm.)