Stawka opłaty kogeneracyjnej na rok 2020

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych, wydanego na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42 i 412) z dnia 20 grudnia 2019 r. wprowadza się stawkę opłaty kogeneracyjnej na rok 2020 we wszystkich grupach taryfowych w wysokości 1,39 zł/MWh.