Dla Akcjonariuszy

Katowice, 13 czerwca 2024 r.

DN/163/2023

Akcjonariusze Spółki Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A.

 

Działając w imieniu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka), KRS 0000079827, zwołuję na dzień 28 czerwca 2024 r. (piątek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych przy ul. Kruczej 36/Wspólna 6, o godz. 11.00.

Porządek obrad:

1.            Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.            Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.            Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

4.            Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

5.            Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

6.            Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

7.            Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

8.            Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

9.            Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego spłaty zaległości wobec wierzyciela - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

10.         Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się do wglądu w siedzibie Spółki w dni robocze od godz. 9:00 do 13:00.


Katowice, 15 Marca 2024 r.

DN/……/2024

 

AKCJONARIUSZE SPÓŁKI
WPRD S.A.

 

Działając w imieniu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka), KRS 0000079827, zwołuję na dzień 4 Kwietnia 2024 r. (czwartek) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych przy ul. Kruczej 36/Wspólna 6, o godz. 10.00.

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.       Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

4.       Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

5.       Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 


Katowice, 15 czerwca 2023 r.

DN/233/2023

AKCJONARIUSZE SPÓŁKI WPRD SA.

 

Działając w imieniu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka), KRS 0000079827, zwołuję na dzień 30.06.2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych przy ul. Kruczej 36/Wspólna 6, o godz. 10.00.

Porządek obrad:

1.           Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.           Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.           Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

4.           Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

5.           Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

6.           Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

7.           Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

8.           Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

9.           Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się do wglądu w Sekretariacie Spółki w Katowicach przy ul. Żelaznej 9 w dni robocze od godz. 9:00 do 13:00.

 


Katowice, 14 czerwca 2023 r.

DN/230/2023

 

AKCJONARIUSZE SPÓŁKI
WPRD S.A.

 

Działając w imieniu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka), KRS 0000079827, zwołuję na dzień 28 czerwca 2023 r. (środa) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych przy ul. Kruczej 36/Wspólna 6, o godz. 13.00.

Porządek obrad:

1.           Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.           Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.           Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

4.           Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego w postaci ODDZIAŁU ENERGETYCZNEGO „BAILDON”.

5.           Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się do wglądu w Sekretariacie Spółki w Katowicach przy ul. Żelaznej 9 w dni robocze od godz. 9:00 do 13:00.


Katowice, 25 stycznia 2023 r.

DN/45/2023

 

AKCJONARIUSZE SPÓŁKI WPRD SA.

W RESTRUKTURYZACJI

 

 

Działając w imieniu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A.
w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka), KRS 0000079827, zwołuję na dzień 9 lutego 2023 r. (czwartek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych przy ul. Kruczej 36/Wspólna 6, o godz. 11.00.

Porządek obrad:

1.           Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.           Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.           Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

4.           Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

  za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

5.           Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

6.           Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

7.           Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

8.           Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej XI kadencji.

9.           Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Katowicach

  przy ulicy Miedzianej 5.

10.         Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę wytwórni mas bitumicznych AMMANN GLOBAL 160.

11.         Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się do wglądu w siedzibie Spółki w dni robocze od godz. 9:00 do 13:00.


Katowice, 14 września 2022 r.

DN/595/2022

AKCJONARIUSZE SPÓŁKI WPRD SA.

W RESTRUKTURYZACJI

 

Działając w imieniu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A.
w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka), KRS 0000079827, zwołuję na dzień 30 września 2022 r. (piątek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych przy ul. Krucza 36/Wspólna 6, o godz. 11.00.

 

Porządek obrad:

1.   Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.   Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji.

9.   Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się do wglądu w siedzibie Spółki w dni robocze od godz. 9:00 do 13:00.


Katowice, dnia 20.08.2021 r.

DN/  494  /2021                                                                               

AKCJONARIUSZE

WPRD S.A.

Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000079827, zwołuje na dzień 6 września 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych przy ul. Krucza 36/Wspólna 6, sala nr 26 o godz. 12.00.

Porządek obrad:

1.        Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.        Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.        Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

4.        Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych.

5.        Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki zlokalizowanych w Katowicach przy ulicy Miedzianej.

6.        Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Z dokumentami będącymi przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia można się zapoznać w siedzibie Spółki w dni robocze od godz. 9:00 do 14:00, ze względów organizacyjnych, celem zapewnienia bezpieczeństwa z uwagi na zagrożenie wirusem Covid-19, należy wcześniej umówić termin spotkania w sekretariacie pod numerem telefonu 32 349 16 00.

 


Katowice, 14.06.2021 r.

DN/      371    /2021

Akcjonariusze

WPRD S.A.

 

Działając w imieniu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka), KRS: 0000079827, zwołuje na dzień 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych przy ul. Krucza 36/Wspólna 6 o godz. 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.  zgodnie ze złożonym wnioskiem o udzielenie pomocy na ratowanie (znak sprawy: BZR.7701.63.2021).
 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się do wglądu w siedzibie Spółki w dni robocze od godz. 9:00 do 14:00.


Katowice, 25.11.2020 r.

 DN/ 798  /2020

Akcjonariusze

WPRD S.A.

 

WEZWANIE V

 

Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w Katowicach informuje, że w związku z wprowadzeniem z dniem 1 marca 2021 roku obowiązku dematerializacji akcji i utworzeniem rejestru akcjonariuszy, zobowiązany jest do pięciokrotnego wezwania wszystkich akcjonariuszy do złożenia w siedzibie spółki dokumentów akcji.

W związku z powyższym, Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach, wzywa po raz piąty akcjonariuszy, którzy nie złożyli odcinków zbiorowych akcji do ich złożenia w siedzibie spółki. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Katowicach
przy ul. Miedzianej 5.

Brak złożenia odcinków zbiorowych akcji przez akcjonariuszy, którzy ich jeszcze nie złożyli, oznaczać będzie utratę ważności przez dokument akcji po 1 marca 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798).

 


Katowice, 04.11.2020 r.

DN/    742         /2020

 

Akcjonariusze

WPRD S.A.

 

 

WEZWANIE IV

 

Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w Katowicach informuje, że w związku z wprowadzeniem z dniem 1 marca 2021 roku obowiązku dematerializacji akcji i utworzeniem rejestru akcjonariuszy, zobowiązany jest do pięciokrotnego wezwania wszystkich akcjonariuszy do złożenia w siedzibie spółki dokumentów akcji.

W związku z powyższym, Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach, wzywa po raz czwarty akcjonariuszy, którzy nie złożyli odcinków zbiorowych akcji do ich złożenia w siedzibie spółki. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Katowicach przy ul. Miedzianej 5.

Brak złożenia odcinków zbiorowych akcji przez akcjonariuszy, którzy ich jeszcze nie złożyli, oznaczać będzie utratę ważności przez dokument akcji po 1 marca 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798).

W załączeniu (stopka strony) przekazujemy druk zgody na ujawnienie adresu e-mail Akcjonariusza, prosimy o czytelne wypełnienie i zwrot na adres WPRD S.A., ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice.

 


Katowice, 19.10.2020 r.

DN/  665   /2020

 

Akcjonariusze

WPRD S.A.

  

WEZWANIE

 

Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w Katowicach informuje, że w związku z wprowadzeniem z dniem 1 marca 2021 roku obowiązku dematerializacji akcji i utworzeniem rejestru akcjonariuszy, zobowiązany jest do pięciokrotnego wezwania wszystkich akcjonariuszy do złożenia w siedzibie spółki dokumentów akcji.

W związku z powyższym, Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach, wzywa po raz trzeci akcjonariuszy, którzy nie złożyli odcinków zbiorowych akcji do ich złożenia w siedzibie spółki. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Katowicach
przy ul. Miedzianej 5.

Brak złożenia odcinków zbiorowych akcji przez akcjonariuszy, którzy ich jeszcze nie złożyli, oznaczać będzie utratę ważności przez dokument akcji po 1 marca 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798).

 


 Katowice, 05.10.2020 r.

DN/  619   /2020

Akcjonariusze

WPRD S.A.

 

WEZWANIE

 

Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w Katowicach informuje, że w związku z wprowadzeniem z dniem 1 marca 2021 roku obowiązku dematerializacji akcji i utworzeniem rejestru akcjonariuszy, zobowiązany jest do pięciokrotnego wezwania wszystkich akcjonariuszy do złożenia w siedzibie spółki dokumentów akcji.

W związku z powyższym, Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach, wzywa po raz drugi akcjonariuszy, którzy nie złożyli odcinków zbiorowych akcji do ich złożenia w siedzibie spółki. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Katowicach przy ul. Miedzianej 5.

Brak złożenia odcinków zbiorowych akcji przez akcjonariuszy, którzy ich jeszcze nie złożyli, oznaczać będzie utratę ważności przez dokument akcji po 1 marca 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798). 

 


Katowice, dnia 30.09.2020 r.

 DN/  611 /2020

 

Akcjonariusze

WPRD S.A.

 

 

Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000079827,

zwołuje na dzień 15 października 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie

w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych przy ul. Krucza 36/Wspólna 6, sala nr 26 o godz. 12.00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej na prawach użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Katowicach przy ul. Miedzianej.
 5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się do wglądu w siedzibie Spółki w dni robocze od godz. 9:00 do 14:00.


Katowice, 21.09.2020 r.

 DN/ 583 /2020

 

Akcjonariusze

WPRD S.A.

 

 

WEZWANIE

 

Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w Katowicach informuje, że w związku z wprowadzeniem z dniem 1 marca 2021 roku obowiązku dematerializacji akcji i utworzeniem rejestru akcjonariuszy, zobowiązany jest do pięciokrotnego wezwania wszystkich akcjonariuszy do złożenia w siedzibie spółki dokumentów akcji.

W związku z powyższym, Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach, wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy, którzy nie złożyli odcinków zbiorowych akcji do ich złożenia w siedzibie spółki. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Katowicach
przy ul. Miedzianej 5.

Brak złożenia odcinków zbiorowych akcji przez akcjonariuszy, którzy ich jeszcze nie złożyli, oznaczać będzie utratę ważności przez dokument akcji po 1 marca 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798).

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png 79 AKCJONARIUSZE WPRD S.A._ZWOŁANIA NWZ
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png 233 AKCJONARIUSZE_ZAWIADOMIENIE ZWZ WPRD S.A. NA 30.06.2023 R
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png NWZ WPRD S.A. 28.06.2023_ZAWIADOMIENIE
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png 45 AKCJONARIUSZE WPRD S.A._ZAWIADOMIENIE ZWOŁANIE ZWZ NA 9.02.2023
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png PIĄTE wezwanie AKCJONARIUSZE
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png zgoda na ujawnienie adresu e-mail