OGŁOSZENIE ZWSE: sprzedaż środków transportu

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o.

ogłasza sprzedaż niżej wymienionych środków transportu.

1. Samochód ciężarowy Lublin 3N, nr. rej. BI77564, rok prod. 2005, nr. inw. 742-2148, cena ustalona 5.500,-PLN

2. Samochód ciężarowy Star-266 brygadowy, nr. rej. BI4537E, rok prod. 1988, nr. inw. 742-2150, cena ustalona 15.000,-PLN

3. Samochód ciężarowy Gaz-66 brygadowy, nr. rej. BIO4268, rok prod. 1999, nr. inw. 742-2146, cena ustalona 8.000,-PLN

4. Przyczepa kablowa Maf 3, nr. rej. BTX8912, rok prod. 1963, nr. inw. 748-2026, cena ustalona 6.000,-PLN

5. Przyczepa dłużycowa Sam, nr. rej. BI3705A, rok prod. 1979, nr. inw. 748-2035, cena ustalona 4.000,-PLN

 

Pisemne oferty należy składać na dres:

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o.

15-103 Białystok

ul. Bitwy Białostockiej 8

Sprawę prowadzi: Waldemar Sakowicz

Dane kontaktowe na stronie ZWSE Białystok