14 | 01
2022

Nowe przetargi -sprzedaż ZCP

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zapytaniami ofertowymi w dziale przetargi

Ogłoszenia

Dla Akcjonariuszy

Przetargi

Wyjaśnienia do ogłoszenia przetargowego z dnia 23 marca 2023 r.
na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa -2
obszary działalności